วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวกฤติยา     นามสกุลบุญอารี
ชื่อเล่นกวาง  อายุ21ปี
เกิดวันที่29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ2533
มีพี่น้อง 3คน  เป็นบุตรคนที่1